Naprzemianstronne zginanie przedramion ze sztangielkami z obrotem nadgarstka i uniesieniem łokci

Naprzemianstronne zginanie przedramion ze sztangielkami z obrotem nadgarstka i uniesieniem łokci

W pozycji siedzącej, sztangielki trzymane w obu rękach nachwytem, przedramiona w ustawieniu pośrednim:

  • wziąć wdech i zgiąć przedramię, wykonując półobrót nadgarstka na zewnątrz, zanim przedramię znajdzie się w położeniu poziomym,
  • zakończyć ruch podniesieniem łokci i wykonać wydech.

Ćwiczenie to angażuje mięsień ramienno-promieniowy, mięsień ramienny, mięsień dwugłowy ramienia, mięsień naramienny część przednią, a w mniejszym zakresie – mięsień kruczo – ramienny i część obojczykową mięśnia piersiowego większego.

Uwaga: pod względem biomechanicznym ćwiczenie to pozwala na petną realizację funkcji mięśnia dwugłowego ramienia, który jest mięśniem zginaczem i mięśniem antygrawitacyjnym ramienia, a przede wszystkim mięśniem odwracaczem o największej sile.

3 SPOSOBY WYKONANIA ZGIĘĆ PRZEDRAMION ZE SZTANGIELKAMI:

1.Z przewagą pracy m. dwugłowego ramienia
2.Z intensywną pracą m. ramienno-promieniowego
3.Głównie z pracą m. dwugłowego ramienia i m.ramiennego

Źródło: Atlas treningu siłowego – Delavier Frederic